દ્વારા મફત કૂકી સંમતિ વ્યવસ્થાપન સાધન શરતો ફીડ કૂકીઝ પસંદગીઓ અપડેટ કરો Yiwu Shoes Market - source-agent.com

+008613732438706

યીવુ સિટી, ઝેજિયાંગ


YIWU SHOES MARKET

Holyale TradingHigh Reputation Yiwu Export Agent

Yiwu shoes market was part of Huangyuan market before, now it was moved to NO.3 district of the yiwu international trade city. If you are in the yiwu railway station, then you can by 801 and 802 to come to this market.

YIWU SHOES MARKET OPENING TIME

Yiwu Shoes Market Opening Time with 8:00 to 17:00, But most of the shopkeeper will be close at about 16:00. So if you want to visit this market please according to the market’s time.

OTHER YIWU SHOES MARKET

If you want to purchase some cheap stock shoes. Then you can to go to yiwu wuai stock market to have try. You can come from international trade city to wu’ai by the bus 20,21,101.

ટોચ પર સ્ક્રોલ કરો
આ ફોર્મ પૂર્ણ કરવા માટે કૃપા કરીને તમારા બ્રાઉઝરમાં JavaScript સક્ષમ કરો.